``Edustart`` Ośrodek Kursów, Konsultacji Korepetycji i Szkoleń

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

``Edustart`` Ośrodek Kursów, Konsultacji Korepetycji i Szkoleń
Marii Curie Skłodowskiej 3
15-094 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0857447280
fax: 0857447280
strona internetowa: www.educentrum.com.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły ``Edustart`` Ośrodek Kursów, Konsultacji Korepetycji i Szkoleń (Białystok), jest to Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Krystyna Niemczak
województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok